Humppamusiikin ystävät ry  
Toiminta
Tarkoitus
Uutiset
Liittyminen
Henkilöt
Linkit

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää humppamusiikin ja -kulttuurin
säilymistä ja lisätä ihmisten tietämystä humppamusiikista ja muusta
vanhasta tanssimusiikista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kokoaa humppamusiikin ja
-kulttuurin harrastajia niin tanssin kuin musiikin osalta yhteiseen
toimintaan, järjestää erilaisia tilaisuuksia, kerää ja jakaa tietoa.

Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.